Omega Labyrinth Life预告片网站推出 - Gematsu

D3 Publisher已经为Switch新推出的 Omega Labyrinth Life 打开了预告网站。 ###“roguelike RPG x慢生活x oppai”游戏将于9月20日至23日展出东京游戏展2018年。###以下是游戏故事的摘要,通过最新一期的Weekly Famitsu:### 故事 ### Bellefleurs女子学院有一个非常大而美丽的花园。###这个大花园里有一个传说。据说美丽的花朵将继续绽放,因为在其中心绽放的圣花“Flora”散发出神奇的力量。###在这所学校里,由超高级女生参加,这是自那以后的第一个转学生它的成立已经到了。###她的名字是Hinata Akatsuki。### Alth希纳塔的心里充满了对她新学校生活的期待,从那里开始,在她从未枯萎的大花园中转移花朵后的那一天突然全部枯萎了。###失去了花园,这是他们的骄傲和精神上的支持为了让他们的梦想成真,学生们感到很沮丧... ###为了恢复美丽的大花园,Hinata和其他人,每个人都有自己的感情贴近他们的心,挑战圣洞的冒险。### Omega Labyrinth Life 将于2019年在日本推出Switch。

Copyright © 2002-2019 AB彩票 版权所有

  1. <tfoot id="fcTcPE34u"><center id="fcTcPE34u"></center></tfoot><pre id="fcTcPE34u"> <ul id="fcTcPE34u"><style id="fcTcPE34u"></style><blockquote id="fcTcPE34u"></blockquote></ul></pre><ins id="fcTcPE34u"><ul id="fcTcPE34u"></ul></ins>

      • 

        <b id="fcTcPE34u"><noscript id="fcTcPE34u"></noscript></b>
           
           

          1. <tfoot id="EuhtIu2tr"><center id="wrNhCQurU"></center></tfoot><pre id="O1xLRfv9n"> <ul id="gQlLw94Le"><style id="mUxLzvA5a"></style><blockquote id="csEhIjMZA"></blockquote></ul></pre><ins id="dDDXcPEbR"><ul id="NbgQBRVFM"></ul></ins>

              • 

                <b id="QzZ1aka8X"><noscript id="jdA7Ijkma"></noscript></b>
                   
                   

                  1. <tfoot id="4AJEByDLa"><center id="akVwDrxUP"></center></tfoot><pre id="17bNnljkK"> <ul id="2XB5hTwSQ"><style id="OEvuYXeJr"></style><blockquote id="HzcT1Utnj"></blockquote></ul></pre><ins id="NTKIDIktK"><ul id="1P4ch2iWM"></ul></ins>

                      • 

                        <b id="igsOZ3zSG"><noscript id="zSVG06R2S"></noscript></b>
                           
                           

                          1. <tfoot id="v5qeTQ8rX"><center id="AJedoscMW"></center></tfoot><pre id="mbW0Y56Te"> <ul id="nCTdqvRrk"><style id="BD1awWbr6"></style><blockquote id="11INwnx4A"></blockquote></ul></pre><ins id="PlLq3RRxR"><ul id="xF8jX1zQy"></ul></ins>

                              • 

                                <b id="mFROZhOBT"><noscript id="MISfG4vYD"></noscript></b>